Popis

MEDICPRO, spol. s r.o. – Individuálne zhotovené ortopedicko protetické pomôcky na mieru. Výdajňa zdravotníckych pomôcok. Ortopedické vložky, obuv, ortézy a protézy končatín.

Čo robíme? 

Zhotovujeme vysoko funkčné ortopedicko-protetické pomôcky na mieru pacienta.

Ako robíme? 

Individuálny prístup, štúdium, klinické skúsenosti, výroba podľa ISO systému manažérstva kvality, digitálne technológie, prevedenie pomôcky podľa požiadaviek klienta, servis.

Prečo to robíme? 

Naším  cieľom je dosiahnuť čím skoršie uzdravenie klienta a návrat k bežným aktivitám. Pri zhotovení pomôcky chceme docieliť čím vyššiu funkčnosť a estetiku s rešpektovaním  princípov biomechaniky ľudského tela.

Prečo práve Medicpro?

Našu profesiu ovládame. Získali sme viaceré prvenstvá v SR po zavedení nových technológií a nových typov zdravotníckych pomôcok. Sme napr. prvou firmou v SR, ktorá získala školenie, techniku a licenciu  na 3D digitálnu technológiu CAD/CAM od  VORUM Canfit O&P v sídle spoločnosti Ottobock Nemecko. Sme jedným z troch certifikovaných pracovísk v SR pre vybavenie klientov s 3D tlačenými ortézami Invent Medical. Zhotovujeme najmodernejšie 3D tlačené ortézy na svete vo vybranom segmente O&P výrobkov.

Odborným garantom NZZ Medicpro, výdajne ortopedicko-protetických pomôcok je Ing. VAJO Attila, hlavný ortopedický technik s vyše 25 ročnou praxou v odbore. Konzultácie na tel. č. +421 905 333 169

Detailný popis

Pridajte hodnotenie & Komentár

Be the first to review “MEDICPRO-Ortopedická protetika”

Celkové hodnotenie