Blog

14.04.2023 0 komentárov

Čítanie rozprávok, prečo ….?

Dôvodom prečo rozprávka je deťom najbližšia je ten, že práve rozprávka vie odhaliť tajomstvá života a pritom ich učí chápať súvislosti. Deti tu nachádzajú spravodlivosť, pravdu i krásu. Vytvára im pocit slobody, či sna. Dej, ktorý je plný prekvapení, napätia, hrdinských činov, obetavosti, lásky a vždy sa končí dobre. Knihy majú priaznivý vplyv, vedia ovplyvniť fantáziu, rozvíjajú myslenie a v neposlednom rade mravne vychovávajú.

Podľa Zdenka Karla Slabého, detská literatúra má všeobecne výchovný charakter a je čisto citová. Má naučiť dieťa emocionálne prežívať dej.

A preto je pre deti čítanie rozprávok či detských kníh veľkým prínosom. Pokúsme sa túto aktivitu začleniť do každodenného života, i keď táto doba ponúka toľko iných riešení ako sa vyhnúť spoločnému času stráveného s deťmi v podobe PC, DVD, televízie. Nezahoďme túto najkrajšiu a veľmi dôležitú činnosť ako stráviť s deťmi krásny čas.

Najideálnejšie je začať s predčítaním už od útleho veku dieťaťa. Dôležitý je správny výber kníh. Pri malých deťoch vo veku okolo jedného roka sa odporúčajú reporelá, knižky s väčšími ilustráciami. Samotné predčítanie, kde je zapojený rodič a dieťa sú veľmi krásne chvíle, ktoré budujú váš vzájomný vzťah. Aktívne zapájajte dieťa do samotného čítania, ukazujte mu obrázky a opisujte.

Vo veku približne dva roky, dieťa sa už dokáže dlhšie sústrediť a je schopné vnímať text. Knihy vyberajte podľa toho k čomu vaše dieťa viac inklinuje. Môžu to byť krátke klasické rozprávky, rozprávky o zvieratkách, autíčkach a podobne. Samotné čítanie je pre deti veľkým prínosom a dôležitou činnosťou, ktoré podporuje empatiu, zvyšuje verbálne schopnosti. Denným opakovaním s dieťaťom vytvoríte puto, vzťah k literatúre a samotným textom a v neposlednom rade prispievate k jeho psychickému vývoju. Čítaním u dieťaťa rozvíjate logické myslenie, učí sa spisovnému jazyku, zvyšuje sa jeho slovná zásoba a prirodzená zvedavosť.

Spoločné predčítanie je unikátny spôsob ako dieťa pripraviť do kolektívu MŠ, následne do školy. Precvičuje si pri tom správnu výslovnosť, zlepšuje si komunikačné zručnosti a učí sa správne tvoriť vety.

Na základe výskumov psychológov toto sú fázy detstva, ktoré dokážu ovplyvniť celkovo psychický vývin dieťaťa, lebo formujú jeho intelekt a osobnosť.

Viac na www.agapeshop.sk

Pridať komentár

Your email address will not be published.