Blog

20.05.2023 0 komentárov

Obec Dlhá Ves – Gömörhosszúszó község

Obec leží na juhozápadnom okraji vápencovej Silickej planiny v slepej Dlhoveskej doline, v južnej časti Národného parku. Cez obec vedie štátna cesta druhej triedy k svetoznámej jaskyni Domica ako aj k medzinárodnému prechodu Domica – Aggtelek – Maďarská republika (len 3 km).

Obec je situovaná na rozhraní skrasovatených a mladotreťohorných uloženín. Južne od obce je krasové jazierko nazývané „Smradľavé“ (0,33 ha). Pahorkatinný chotár je everovýchodnej časti zalesnený dubovým lesom a hrabovitým krovitým porastom. Rozloha obce je 1076 ha. Dopravne je obec obsluhovaná cestou II. triedy Domica – Plešivec autobusovou dopravou SAD. Počet obyvateľov obce činí 558 osôb (k 31.12.2013).

Obec je zásobovaná pitnou vodou zo skupinového vodovodu Kečovo Dlhá Ves. Vodným zdrojom tohto skupinového vodovodu je prameň Malá Vyvieračka v obci Kečovo.

Celková vodovodná sieť je 2351 m dlhá. Na verejný vodovod je napojených 100% obyvateľov. Od 50- tych rokov je obec elektrifikovaná. Vybudované sú 3 trafostanice, takže s dodávkou elektrickej energie nie sú žiadne problémy. Obec je splynofikovaná od roku 2000. Toho času je v prípravnej fáze výstavba čističky odpadových vôd a kanalizácie.

Pridať komentár

Your email address will not be published.